Pohjolan
Krav Maga
Itsepuolustusliitto

Pohjolan Krav Maga Itsepuolustusliitto

Pohjolan Krav Maga Itsepuolustusliitto ry (kansainvälissä yhteyksissä Nordic Krav Maga Association) on perustettu ja hyväksytty viralliseksi Krav Maga -liitoksi yhdistysrekisteriin vuonna 1998 ja on Euroopan Krav Maga-liiton (Fédération Européenne de Krav Maga, FEKM) täysjäsen ja oikeutettu opettamaan lajin perustajan Imrich (Imi) Lichtenfeldin kehittämää Krav Magaa.

Liitto toimii demokraattisesti ja voittoa tavoittelematta ja sen tehtävänä on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi edustamaansa virallista Krav Maga-toimintaa Suomessa ja muissa pohjoismaissa sekä toimia edustamiensa jäsenten valtakunnallisena keskusjärjestönä.

Liiton asioita hoitaa 10-jäseninen hallitus, jonka jäsenistö valitsee kaksivuotiskaudelle kerrallaan. Nykyinen hallitus koostuu siviilijäsenten lisäksi viranomaisedustuksesta (poliisi- ja puolustusvoimat).

...

Liitto järjestää aktiivisesti kotimaisin ja ulkomaisin voimin korkealaatuisia Krav Maga -kouluttajakursseja sekä leirejä ja koulutuksia koti- ja ulkomailla.

Avoimia siviilikursseja järjestetään eri puolilla Suomea jäsenseuroissa (kouluissa) perus- ja jatkokurssimuotoisina sekä eri viranomaisyksiköissä sisäisinä koulutuksina. Liiton alaisiin siviilikursseihin on vuosien mittaan osallistunut n. 6000-7000 henkilöä ja viranomaiskolutuksiin n. 1000 henkilöä.

Liiton järjestämiin Krav Maga -kouluttajakoulutuksiin osallistuneista 57 valmistuneesta naisesta ja miehestä 30 toimii viranomaisorganisaatiossa (poliisi, palo- ja pelastuslaitos, puolustusvoimat sekä tulli). Liiton erityispainopisteenä onkin viranomaisille suunnattu itsepuolustus-, voimankäyttö- ja lähitaistelukoulutus normaalimuotoisten siviilikurssien lisäksi.

Liitto hakee aktiivisesti sopivia henkilöitä kouluttajakursseille siviili- ja viranomaiskouluttajiksi niille paikkakunnille, joilla liiton alaista Krav Maga -toimintaa ei vielä ole.

Krav Maga

Krav Magaa (suomeksi kontaktitaistelu) pidetään tositilanteissa testatuimpana lähitaistelujärjestelmänä maailmassa.

Krav Maga on tehokas ja helposti opittava nykyaikainen itsepuolustus-, voimankäyttö- ja lähitaistelujärjestelmä, joka perustuu taktiseen ennakointiin. Väkivaltatilanteessa tavallisten otteiden, kuristusten, lyöntien ja potkujen lisäksi Krav Maga sisältää terä-, lyömä- ja ampuma-aseita vastaan tehtäviä tekniikoita. Näihin kuuluvat lisäksi maassa puolustautuminen ja useampaa hyökkääjää vastaan toimiminen. Lajinomaista on myös tilapäisvälineiden käyttö puolustautumisessa.

Krav Magan perusperiaatteet

Järjestelmän tekniikat on kehitetty ihmisen stressireaktioiden ja luontaisten toimintamallien pohjalta. Tekniikoissa varaudutaan kaikista suunnista tuleviin hyökkäyksiin; puolustautumissektori on täydet 360 astetta. Tekniikoista on karsittu pois kaikki tarpeettoman monimutkaiset ja näyttävät vaiheet, koska todellisessa uhkatilanteessa vain yksinkertainen on tehokasta. Perusperiaatteena on tehdä samanaikaisesti hyökkäyksen torjunta sekä tehokas vastatekniikka. Oleellinen osa järjestelmää on taktinen ennakointi, jolla pyritään välttämään vaaratilanteita, analysoimaan riskejä sekä varaudutaan useisiin hyökkäyksiin ja mahdollisiin aseisiin. Väkivaltatilanteen aiheuttaman stressin, aggressiivisuuden ja voimankäytön hallinta sekä todellisten tilanteiden simulointi ovat merkittävä osa harjoittelua.

Krav Magaa eri ryhmille

Koulutuksen sisältö on riippuvainen ryhmän taustasta, ammatista ja tarpeista. Koulutus jakaantuu itsepuolustus-, voimankäyttö- ja lähitaisteluversioihin, joissa painotus ja koulutuksen sisältö on valittu kohderyhmän mukaan. Opetuksessa on kuitenkin päällekkäisyyksiä johtuen eri ryhmien kohtaamien väkivaltatilanteiden samankaltaisuuksista.

Itsepuolustusversiota opetetaan lähinnä siviileille perus-, jatko- ja erikoiskursseilla, voimankäyttöversiota viranomaisille ja turvallisuusalalla työskenteleville omissa suljetuissa ryhmissä ja aggressiivista lähitaisteluversiota sotilashenkilöstölle, jolloin koulutuksen painopiste on sodan ajan lähitaistelutilanteissa.

...
...
...

Richard Douieb

Euroopan Krav Maga -liiton presidentti ja pääkouluttaja Richard Douieb (6. Dan) syntyi Israelissa Jerusalemissa 1956.

Richard Douieb

Douieb aloitti liikunnallisen uransa voimistellen ja uiden siirtyen vuonna 1970 nyrkkeilemään. Krav Magan ja karaten harjoittelun hän aloitti paikallisella Kibbuzilla 1973 jatkaen harjoittelua Israelin armeijan palvelukseen siirryttyään. Armeijassa hän suoritti Krav Magassa sotilaskouluttajan pätevyyden ja sai oikeuden opettaa lajia armeijan sotilaille ja henkilöstölle. Douieb palveli vuosina 1974-1976 commando-joukoissa, jotka koostuivat Israelin valtion parhaista valiosotilaista. Douieb osallistui arabimaiden kanssa käytyihin taistelutehtäviin ja haavoittui pahasti vuonna 1976. Haavoittunut Douieb siirrettin toipumaan sairaalaan, josta hänet kotiutettiin kotihoitoon vuoden päästä. Tämän jälkeen Douieb suoritti voimistelun opettajan tutkinnon yliopistossa sekä ensimmäisen asteen mustan vyön Krav Magassa. Vuonna 1980 Douieb muutti Ranskaan ja aloitti thainyrkkeilyn, savaten, judon ja ju jutsun harjoittelun. Kilpailuhenkinen ja kovaa harjoitteleva Douieb voitti nyrkkeilyn ja savaten Ranskan mestaruudet sekä suoritti ju jutsussa mustan vyön.

Krav Magan perustaja Imi Lichtenfeld huomasi Douiebin kyvyt ja halusi Douiebin johtavan Krav Maga-toimintaa koko Euroopassa. Douieb otti Imin suoman kunnian vastaan; Euroopan Krav Maga -liitto perustettiin 1997 Ranskaan.

Richard Douieb ja Imi Lichtenfeld

Joitakin vuosia tämän jälkeen Imi Lichtenfeld myönsi parhaille oppilailleen lupia perustaa lisää liittoja eri puolille maailmaa. Ehtona oli liittorajojen kunnioittaminen ja yhtenäinen Krav Maga-perhe. Imin kuoltua näitä sopimuksia ei ole enää noudatettu. Douieb vastaa aina kysymykseen, miksi hän ei perusta maailman liittoa Imin kuoltua, samalla tavalla: "Imi halusi minun johtavan Euroopan Krav Maga-toimintaa. En riko hänen tahtoaan vastaan, sillä minulle ei ole tärkeintä mahdollisimman suuri liitto; teen mieluummin yhteistyötä hyvien ihmisten kanssa, joista pidän. Haluan myös pitää tason korkeana." Douieb on tunnettu korkeasta moraalista ja hyvistä oppilaistaan kaikkialla maailmassa. Hänen mielestään onkin ikävää ja moraalisesti arveluttavaa, että Krav Magassa jaetaan korkeita tasoja muutamassa vuodessa piittaamatta henkilön osaamisen tasosta.

Euroopan Krav Maga-liitto toimii 10 maassa ja siihen kuuluu yli 15 000 jäsentä Ranskassa, Belgiassa, Puolassa, Italiassa, Espanjassa, Sveitsissä, Portugalissa, Englannissa, Luxemburgissa sekä Suomessa. Imi on myöntänyt Douiebille Krav Magassa siviili- ja sotilaskouluttajan diplomit sekä viidennen asteen mustan vyön (5. dan).

Eurosportilta Douieb on monille suomalaisillekin tuttu näky Pariisin Bercyn-hallissa vuosittain järjestettävästä maailman suurimmista Martial Art Festifaalista, jossa hän esiintyy parhaiden Krav Maga-oppilaidensa kanssa. Suomessa Douieb on vieraillut kansainvälisten leirien opettajana viime vuosina useasti. Suomalaisia Krav Maga-harrastajia ja -kouluttajia hän pitää korkeatasoisina. Doueb uskookin voivansa myöntää muutaman vuoden sisällä Suomeen useita mustia vöitä lisää.

Kurssit

Krav Magan harjoittelu

Krav Magaa voi harjoitella virallisissa ja valtuutetussa Krav Maga-kouluissa normaalimuotoisina siviilikursseina, jotka koostuvat peruskursseista ja jatkokursseista. Eri puolilla Suomea toimii myös viranomaisryhmissä (mm. poliisi ja puolustusvoimat) omia sisäisiä viranomaiskouluja, jotka järjestävät kursseja ja koulutuksia pääsääntöisesti vain omalle henkilöstölleen. Näissä ryhmissä opetetaan lajin viranomaisversioita, joita ei siviilikursseillä kouluteta.

Peruskurssille ilmoittautuminen ja pääsyvaatimukset

Krav Magan harjoittelu alkaa aina peruskurssilla, joita järjestetään liiton jäsenseuroissa (Krav Maga-koulut) ympäri Suomea. Krav Maga -koulut järjestävät vuosittain lajinäytöksiä, joiden yhteydessä voi ilmoittautua alkaville peruskursseille. Ilmoittautua voi myös puhelimitse, sähköisesti tai käymällä henkilökohtaisesti seuran toimistossa. Ennen kurssia täytetään peruskurssikaavake, jossa kysytään mm. henkilötiedot, lisäksi osallistutaan kouluttajan haastatteluun. Peruskurssin voi aloittaa täysi-ikäinen (K-18) nuhteeton (ei rikoksia) nainen tai mies. Kurssille tulijalta ei vaadita aikaisempaa kokemusta lajista tai edes hyvää pohjakuntoa. Peruskurssilla ei tarvita sisäliikunta-asun lisäksi muita varusteita tai välineitä (tarvittavat välineet lainataan koulusta).

Peruskurssin sisältö

Normaalimuotoisella peruskurssilla (6-9 viikkoa koulusta riippuen) harjoitukset ovat 2-4 kertaa viikossa, tunnin kesto 60-90 min. Peruskurssin voi suorittaa myös niin sanotulla intensiivikurssilla, jolloin kerralla opetettavien tuntien kertamäärä on suurempi kokonaistuntimäärän ollessa kuitenkin edelleen 20 tuntia.

Peruskurssi on kahdenkymmenen (20) tunnin suorituspainotteinen koulutusohjelma, joka on suunniteltu siviilihenkilöille sekä viranomaisille hätävarjelutilanteisiin.

Kurssi rakentuu taktiseen ennakointiin sekä ihmisen luontaisia reaktioita hyödyntävien yksinkertaisten ja tositilanteissa toimivien tekniikoiden varaan. Tekniikat on valittu niin, että ne toimivat mahdollisimman monilla ikään, kokoon, sukupuoleen tai fyysiseen kuntoon katsomatta. Tekniikat noudattavat lievimmän keinon periaatetta (RL 4:4§).

Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät perusvalmiudet väkivaltatilanteen ennakointiin ja välttämiseen sekä perusvalmiudet kohtaamistilanteisiin, joita ei voida välttää ja joissa väkivaltaisen hyökkääjän agressiivisuus johtaa tilanteen hätävarjeluksi.

Peruskurssilla opetettavat tekniikat ovat: asennot ja liikkuminen, väistöt ja torjunnat, lyöntitekniikat ja lyöntien torjunta, potkutekniikat ja potkujen torjunta, otteista ja kuristuksista vapautuminen, terä- ja lyömäaseiden torjunta, kaatumistekniikat ja maassa puolustautuminen sekä tilapäisvälineiden käyttö puolustautumisessa

Näiden lisäksi:

 • liikkumisen ja itsepuolustuksen taktiikan perusteet
 • stressin ja agressiivisuuden hallinta
 • hätävarjelun ja voimankäytön porrastus
 • jälkitoiminta

Peruskurssin jälkeen

Kesäseminaari, ohjaajana Richard Douieb

Jatkoharjoittelu peruskurssin jälkeen tapahtuu ohjatusti lajin mukaisessa tasoryhmässä, mikä takaa harjoittelijalle oman tasoista opetusta mahdollisimman tehokkaasti. Harjoittelun tavoitteena on peruskurssilla opittujen tekniikoiden vieminen automaatiotasolle ja niiden hallitseminen liikkeestä, stressin ja agressiivisuuden hallinnan harjoittelu, taktisten perusasioiden osaaminen ja ymmärtäminen, uusien tekniikoiden opettelu sekä niiden yhdistäminen aiemmin opittuihin.

Tasojärjestelmä

Harjoittelijan edetessä lajissa eteenpäin kasvaa myös tekniikoiden sekä taktiikoiden vaatimustaso ja määrä. Halutessaan voi harjoittelija suorittaa tasokokeita ja näin edetä lajissa eteenpäin. Tasokokeet muodostuvat tekniikoista, kirjallisesta osuudesta ja fyysisestä osiosta, jotka kaikki tulee läpäistä kokeessa hyväksytysti.

Seuraavassa on kuvattu harjoituskerta- ja aikavaatimukset kuhunkin tasokokeeseen osallistumiseen.

 • belt

  Keltainen

  Oppilas on suorittanut peruskurssin hyväksytysti ja harjoitellut ennen keltaisen tasokoetta vähintään 60 harjoituskertaa ja 6 kuukautta (sisältäen peruskurssin).

 • belt

  Oranssi

  Vähintään 100 harjoituskertaa ja 8 kk keltaisen vyön kokeen jälkeen

 • belt

  Vihreä

  Vähintään 140 harjoituskertaa ja 12 kk oranssin vyökokeen jälkeen

 • belt

  Sininen

  Vähintään 140 harjoituskertaa ja 12 kk vihreän vyökokeen jälkeen

 • belt

  Ruskea

  Vähintään 140 harjoituskertaa ja 12 kk sinisen vyökokeen jälkeen

 • belt

  Musta 1. dan

 • belt

  Musta 2. dan

Ohjaajakurssit

Krav Maga on saavuttanut suuren suosion maamme itsepuolustus- ja turvallisuushakuisissa aikuisissa, jotka harjoittelevat eri muotoisilla siviili- ja viranomaiskursseilla ympäri maan. Lajin nopea kasvu asettaa yhä kovemmat vaatimukset ja haasteet kouluttajille. Monilla paikkakunnilla on suurta kysyntää monipuolisista ja osaavista ammattimaisista itsepuolustus- ja turvallisuuskouluttajista sekä siviili- että viranomaisektoreilla. PKMI järjestää Krav Maga -kouluttajakursseja sekä auttaa kouluttajiaan virallisen Krav Maga-koulun avaamisessa. PKMI ja FEKM valvovat Instructor-kurssien tasoa ja myöntävät oppilaille lisenssit.

Koulut

Virallisen ja valtuutettu Krav Maga -koulun tunnistat tästä merkistä. Merkkiä ovat oikeutetut käyttämään vain valtuutetut Krav Maga-koulut, joissa opetuksesta vastaavat lisenssioidut Krav Maga -kouluttajat.Krav Maga

Combat Academy of Finland

Combat Academy of Finland

Helsinki

Krav Maga Tampere

Krav Maga Tampere

Tampere

Krav Maga Jakobstad

Krav Maga Jakobstad

Pietarsaari

Kouvolan Itsepuolustus

Kouvolan Itsepuolustus

Kouvola

Ronin Krav Maga Eura

Krav Maga Eura

Eura

Krav Maga Tapiola

Krav Maga Tapiola

Espoo

Krav Maga Varkaus

Krav Maga Varkaus

Varkaus

Kouluttajat

Virallisen ja valtuutetun Krav Maga -kouluttajan tunnistat tästä merkistä. Merkkiä ovat oikeutetut käyttämään vain lisenssioidut Krav Maga -kouluttajat, josta heillä on osoituksena diplomi sekä voimassa oleva opetuslisenssi. Krav Maga

Helsinki

Combat Academy of Finland

 • Vargman Ari
 • Puranen Soili
 • Ahmakari Timo
 • Korhonen Janne
 • Rantala Juuso
 • Riikonen Matti
 • Vaahtera Niina
 • Haapa-aro Petra
 • Lempinen Tero
 • Nosa Mikael
 • Romo Sami
 • Känsäkoski Ari
 • Lehto Patricia
 • Truong-Holm Anita
 • Jordman Mika
 • Löfman Anders
 • Saarikoski Juha
 • Jernfors Jones
 • Kasanko Tuukka

Tampere

Krav Maga Tampere

 • Kärkkäinen Pasi
 • Suominen Tuomas
 • Koski Jussi
 • Rantanen Timo
 • Viitanen Jani

Eura

Ronin Krav Maga Eura

 • Fontell Hanna-Maija, yhteyshenkilö

Kouvola

Kouvolan Itsepuolustus

 • Vainio Anssi
 • Viljasuo Minna
 • Nuija Marko
 • Rantala Jani

Pietarsaari

Fitness Club

 • Nyman Johan
 • Södergård Johan
 • Vikström Lucas
 • Cederberg Sture
 • Strandvall Rodney

Espoo

Krav Maga Tapiola

 • Qvick Teemu
 • Kumpulainen Mikko
 • Björklund Kaj
 • Niiranen Tuomo
 • Kaydamov Helmi
 • Kärki Merit

Varkaus

Krav Maga Varkaus

 • Puranen Soili
 • Kinnunen Perttu

Vakuutus

⭐️⭐️ Ota vakuutus nyt, ja varmista että treenikautesi on turvattu! ⭐️⭐️

Meidän lajissa tapahtuu vahinkoja harvoin, mutta kuitenkin silloin tällöin. Niitä tilanteita varten on hyvä varmistaa, että saat parasta mahdollista hoitoa ilman turhia odotteluja. Tätä varten on jälleen saatavilla Krav Magan ryhmävakuutus. Vakuutus on todella kattava ja edullinen paketti, jota suositellaan erittäin vahvasti kaikille Krav Magan harrastajille. Lisätiedot linkin liitteestä.

Pohjolan Krav Maga Itsepuolustusliitto ry Pohjola Vakuutus Oy

Ota yhteyttä

Pohjolan Krav Maga Itsepuolustusliitto Ry
PL 108
00811 Helsinki
Finland
info[at]krav-maga.fi